Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Talar Jular
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 19 May 2015
Pages: 288
PDF File Size: 8.7 Mb
ePub File Size: 20.67 Mb
ISBN: 848-2-41095-921-7
Downloads: 23276
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tuktilar

Ovaj nedostatak ima visoku cijenu: Otada, kad hod osjetim bijes, ako ikako mogu, ponovim ovaj postupak.

Ako se puls toliko ubrza, paru je potrebno dvadesetominutno odvajanje kako bi se prije nastavka rasprave ohladili. Nada je bila presudan faktor. Neki su bili zabavni – gorila se kupa u kadi ili snimka zaigranog psi a.

Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti. U ekstremnim slu goleeman, to zna i da emocionalna svijest neke osobe posve emocionalan, dok za druge jedva da i postoji. Peter Sifenos, psihijatar s Harvarda koji je Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5.

  ASTM D1004 PDF

Zbog takve njege pacijenti su i zadovoljniji lije nicima i medicinskim postupkom. Ova otkri a ne zna e da Ijudi trebaju potiskivati bijes kada je on opravdan i primjeren.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Kada se oglasi alarm za, recimo, strah, amigdala upu uje hitne poruke u sve glavne dijelove mozga: U onoj mjeri do koje Ijudi po nu golemah bol onih koji osje aju emocinoalna su diskriminirani, vjerojatnije je da e protiv toga i progovoriti. Add to wishlist E-mail a link to this book. Tre ina ih je imala IQ ispod Razgovor Freda i Ingrid: Prema procjenama njihovih roditelja, bili su akademski sposobniji: Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: Razlozi za to, osim Ijudske pristojnosti, posve su pragmati ne naravi.

Stavovi racionalnog uma provizorni su; novi dokazi mogu opovrgnuti jedno uvjerenje i zamijeniti ga drugim – takav um zaklju uje na temelju objektivnih dokaza.

Emocionalna inteligencija

Nancy Frasure-Smith i dr.: Produktivni bra ni sukobi: Strpljivost se pojavljuje kao alternativa izljevima zlovolje, barem povremeno. Why Marriages Succeed or Fail.

Promjene u sastavu radne snage: Dramati ne prizvuke dodao sam ja. Neke od najznakovitijih lekcija te vrsti one su koje roditelj prenosi djetetu. Bile su to najjednostavnije mogu e upute, ali morao sam ga tri ili etiri puta moliti da mi ih ponovi.

  BOSCH DMF 10 ZOOM MANUAL PDF

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Snaga stereotipa koji podupiru predrasude djelomi no potje e od jedne neutralnije dinamike zbog koje svakovrsne predrasude imaju mo samopotvr ivanja Na primjer, u jednom pokusu ispitanici dobrovoljci gledali su kratke filmske isje ke. Obiteljska njega u bolnici: Me utim, kada su pacijenti izlazili iz ordinacija, pokazalo bi se da su u prosjeku dobili odgovor tek na jedno i pol pitanje Lizabeth Roemer i Thomas Borkovec: Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, Napustila ga je i supruga.

Kada se staklenka na podu razbila, majka je povikala: Ovaj slu aj zabrinutog pacijenta navodi se u lanku L. Gardner priznaje da je sedam proizvoljan broj vrsta inteligencije; nema tog arobnog broja kojim bi se mogla ozna iti raznovrsnost ljudske nadarenosti.

Do uspjeha vode stotine i stotine puteva. A pojavio se i slu aj sretnog supruga: Elliotov problem manifestirao se u obrascu koji je zbunjivao.